Καλωσήλθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
Η ψηφιοποίηση της συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας έγινε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.
Το ψηφιακό αποθετήριο είναι ένας μηχανισμός για τη διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακού περιεχομένου. Το αποθετήριο περιλαμβάνει 1428 τεκμήρια τα οποία αποτέλεσαν την πρώτη συλλογή της Βιβλιοθήκης από την πρώτη δωρεά του Δ. Πιπινόπουλου, Χαρ. Λογιωτάτου και του ομίλου Διανοουμένων Λάρισας.
Τα τεκμήρια είναι εκδόσεις από τις αρχές του 16ου αι. μέχρι και τέλη του 19ου αι.
Η πρόσβαση προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και γίνεται μέσα από λέξεις –κλειδιά (π.χ. τίτλος, θέμα, χρονολογία κλπ).
Η διαδικασία αναζήτησης των ψηφιακών τεκμηρίων είναι η κάτωθι:
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με ένα ή περισσότερα πεδία (συγγραφέας, τίτλος κλπ).
Στην αίτηση για χορήγηση αντιγράφου συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας.
Στο email που θα δηλώσουμε θα έρθει αντίγραφο από το τεκμήριο για να το κατεβάσουμε, τυπώσουμε & διαβάσουμε.
Προστέθηκαν πρόσφατα

Η επιγραφή του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους στη Μονή Σπαρμού Ολύμπου (1755) : ιστορικές έρευνες

Μπούμπας, Θωμάς Ι.

Ανάτυπο από τον 63ο τόμου του "Θεσσαλικού Ημερολογίου", Λάρισα 2013.

Οι ρηματικοί τύποι "ανεστορήθη" και "εστορίθη" στην επιγραφή του καθολικού της Μονής Σπαρμού (1633)

Μπούμπας, Θωμάς Ι

Ανάτυπο από τον 61ο τόμο του "Θεσσαλικού Ημερολογίου", Λάρισα 2012.

Η εργασία κατά τους Τρεις Ιεράρχας

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Ανάτυπον εκ του τιμητικού αφιερώματος της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Εθνική συνείδηση στο δημοτικό τραγούδι

Τσαούσης, Ιάκωβος

Ανάτυπον εκ των τευχών 2 και 3: Ποντιακή Εστία : λαογραφικόν περιοδικόν; Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών.

Περί των τοπωνυμιών της Νοτιοδυτικής Ηπείρου

Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος Δ

Εκ των Ηπειρωτικών Χρονικών, εν Ιωαννίνοις, 1928.