Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1867
Τίτλος: Εν ευφρόνη φάος
Συγγραφείς: Κυριαζόπουλος, Σπύρος Δ.
Λέξεις-κλειδιά: Φιλοσοφία, Ελληνική
Ημερομηνία έκδοσης: 1973
Περίληψη: Αυτή ακριβώς η αναστάτωσις της φύσεως διά την δημιουργίαν των «τεχνικών» συνθηκών της ζωής αποτελεί και το γλωσσικόν πρόβλημα της εποχής μας. Ο λόγος καλείται ουσιαστικώς να συνειδητοποιήση το έργον του, να δημιουργήση την νέαν κοσμικήν του διάστασιν επί τη βάσει των ιστορικών ορών υ π ά ρ ξ ε ω ς. Επειδή το αίτημα τίθεται μόλις τώρα, τα σύγχρονα γεγονότα εξελίσσονται, χωρίς να «λογοδοτούν», ο άνθρωπος δηλαδή άγεται και φέρεται οπουδήποτε. Προ παντός άλλου απαιτείται διά τούτο σήμερον ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς του ανθρώπου διά μέσου των τεχνικών του δυνατοτήτων. Όσον ο άνθρωπος δεν θα συλλαμβάνη ως πρώτον και κύριον πρόβλημά του την ύπαρξίν του εις την συνάρτησίν της προς ό,τι την εκφράζει εντός του κόσμου, τον οποίον δημιουργεί διά της ανακατασκευής των φυσικών δεδομένων, τόσον θα μένη έκθετος εις την αυθαιρεσίαν των πραγμάτων, τα όποια τον προϋποθέτουν, χωρίς να τον υπολογίζουν…
Περιγραφή: Δοκίμιο φιλοσοφικής κριτικής που διερευνά προβλήματα της σύγχρονης εποχής, με εστίαση στα θέματα της ανακατασκευής των φυσικών δεδομένων και της δημιουργίας «τεχνικών» συνθηκών ζωής.
URI: https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1867
Εμφανίζεται στις συλλογές:ΑΝΑΤΥΠΑΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα