Καλωσήλθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
Η ψηφιοποίηση της συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας έγινε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.
Το ψηφιακό αποθετήριο είναι ένας μηχανισμός για τη διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακού περιεχομένου. Το αποθετήριο περιλαμβάνει 1428 τεκμήρια τα οποία αποτέλεσαν την πρώτη συλλογή της Βιβλιοθήκης από την πρώτη δωρεά του Δ. Πιπινόπουλου, Χαρ. Λογιωτάτου και του ομίλου Διανοουμένων Λάρισας.
Τα τεκμήρια είναι εκδόσεις από τις αρχές του 16ου αι. μέχρι και τέλη του 19ου αι.
Η πρόσβαση προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και γίνεται μέσα από λέξεις –κλειδιά (π.χ. τίτλος, θέμα, χρονολογία κλπ).
Η διαδικασία αναζήτησης των ψηφιακών τεκμηρίων είναι η κάτωθι:
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με ένα ή περισσότερα πεδία (συγγραφέας, τίτλος κλπ).
Στην αίτηση για χορήγηση αντιγράφου συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας.
Στο email που θα δηλώσουμε θα έρθει αντίγραφο από το τεκμήριο για να το κατεβάσουμε, τυπώσουμε & διαβάσουμε.
Προστέθηκαν πρόσφατα

Το έγκλημα της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας

Κρίππα, Γεωργίου Η.

Ανάτυπο από τα "Ποινικά Χρονικά", Τόμος: ΜΓ΄ (1993), σελ. 945 επ..

Περιηγητικά του 19ου αιώνα και ιστορικά- αρχαιολογικά κείμενα της Θεσσαλίας

Γαλανούλης, Αλέξης

Ανάτυπα από τους τόμους 39-57 του " θεσσαλικού ημερολόγιου"

Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων : (δύο μελέτες)

Χατζηδάκις, Γεώργιος Ν.

Περιλαμβάνονται δύο ανατυπώσεις: Α) Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων (έκδοση "Εταιρεία ο Ελληνισμός" 1896) Β) Φιλολογικαί μελέται : και πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων : ανατύπωσις εκ της επετηρίδος του Εθν. Πανεπιστημίου (Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1911).

Τα Γιάννινα στο έργο του Κώστα Κρυστάλλη

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν.

Ανάτυπο από: Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 33, 1998-99.

Η αρκαδική εποποιΐα στη ρομαντική ποίηση του ΙΘ΄ αιώνα : ("Ο Περίπλους του Αρκαδίου", ένα άγνωστο ποίημα του κρητολάτρη ποιητή Γεωργίου Παράσχου)

Παπαδάκης, Κωστής Η.

Από το πλήθος των δημιουργών που έγραψαν και αφιέρωσαν πολύτιμα έργα τους στο πολυθρύλητο Μοναστήρι του Αρκαδιού, στην εργασία αυτή θα μας απασχολήσουν μόνο οι λεγόμενοι Ρομαντικοί Ποιητές του 19ου αιώνα. Και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι στον αριθμό αλλά και στην ποιότητα οι ρομαντικοί ποιητές που συγκινήθηκαν δημιουργικά από τους απελευθερωτικούς αγώνες του κρητικού λαού και από τη μεγαλειώδη θυσία του Αρκαδιού. [...].