Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1495
Τίτλος: Ιστορικαί έρευναι επί των τοπωνυμίων του Πηλίου
Συγγραφείς: Χατζηκώστας, Γεώργιος Δ. Α.
Λέξεις-κλειδιά: Τοπωνύμια -- Ελλάς -- Πήλιο | Τοπωνύμια -- Ελλάς -- Πήλιο, Βουνό (Μαγνησία)
Ημερομηνία έκδοσης: 1959
Περίληψη: Αἱ ἁπλαῖ όμως αὗται σκέψεις δέν ἀνεχαίτισαν τούς ἐλαχίστους εὐτυχώς ὑποστηρικτάς τῆς θεωρίας τοῦ Φαλμεράϊερ, οἵτινες ούτως ό,τι τοπωνύμιον εὕρισκον ἔχον ἔστω καί ἕν ψηφίον συμπῖπτον μέ ψηφίον τῆς σλαυωνικής γλώσσης τό παρουσίαζαν ώς σλαυϊκόν. Ή περιοχή τού Βώλου καί τό Πήλιον ἐγένοντο καί αύτά στόχος τοιούτων Φαλμεραϊερίων θεωριῶν καί δ’ αὐτόν τον λόγον ἀναγκαζόμεθα εἰς τά ὄρια μιας διαλέξεως νά φέρωμεν ἐκ τῶν σχετικών μελετών μας ολίγα προς ἀπόκρουσιν τοῦ ἀστηρίκτου ισχυρισμού περί Σλαυϊκῶν τοπωνυμιών εἰς τήν περιοχήν τού Βώλου, λαμβάνοντες σήμερον ὡς ἀντικείμενον αὐτής τά τοπωνύμια Ζαγορά, Γορίτσα, Σταγιάτες, Λεχώνια καί τινά ἄλλα… Ὅσον διά τό Πήλιον, ὅπερ έχει μακράν ἱστορίαν, όσα ολίγα ἀνεφέραμεν, είναι μέρος έρευνών, τάς οποίας ἐλπίζω ὑπό τήν πνοήν τῆς Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τῶν Θεσσαλών νά φέρω εἰς εὐρυτέραν δημοσιότητα ούτως ώστε ή Θεσσαλία καί πάλιν νά πρωτοστατήση εἰς τό καθήκον όπερ έχομεν πάντες οἵ Ἕλληνες προς τήν μεγάλην καί ὡραίαν Ἐθνικήν μας ἱστορίαν καί τήν ἔκπαλαι συνοχήν τοῦ Ἔθνους μας, ἥτις ἀποδεικνύεται καί ἐκ πολλών άλλων στοιχείων, άλλα καί ἀπό τάς τοπωνυμίας.
Περιγραφή: Διάλεξη που οργανώθηκε από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «ο Παρνασσός», στις 30 Οκτωβρίου 1957.
URI: http://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1495
Εμφανίζεται στις συλλογές:ΑΝΑΤΥΠΑ

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Ιστορικαί έρευναι επί των τοπωνυμίων του Πηλίου -Γ. Δ. Α. Χατζηκώστα 1959.pdf
  Until 2099-01-01
3.17 MBAdobe PDFThumbnail
Δείτε/ Ανοίξτε Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα